ساعات کاری :

سه شنبه - شنبه

۱۸:۳۰ - ۲۴:۰۰

یکشنبه

۱۲:۰۰ - ۲۱:۰۰

دوشنبه ها بسته است!
آدرس :

خریسوستومو اسمیرنیس ۳ - خالاندری ۱۵۲ ۳۳

شماره تماس :

+۳۰ ۲۱۰ ۶۸ ۹۱ ۲۲۲

آدرس ایمیل :‌

info@anahita.gr